Tentoonstelling 'Verdrukking en Vrijheid'

In de aanloop naar 4 en 5 mei wordt er, ook op scholen, veel gesproken over oorlog en vrede in het algemeen en de Tweede Wereldoorlog in het bijzonder. Ondanks dat die inmiddels 69 jaar is geleden, is het thema nog steeds uitermate actueel. Ook kinderen krijgen bewust mee dat er op veel plekken op de wereld nog steeds wordt gestreden.
Om er bewust bij stil te staan dat vrede niet vanzelfsprekend is, wordt in de kerk van Oldenzijl in deze periode een tentoonstelling over dit thema georganiseerd. Aan dit project werken historicus Teun Juk, woordkunstenaar Hans Lambrechts en beeldend kunstenaar Dick Baauw, alle drie uit Hattem mee. Dit alles onder de noemer 'Verdrukking en vrijheid'.

Aan deze tentoonstelling werken ook de leerlingen van OBS 'De Schutsluis' mee. Zij hebben tekeningen en gedichten gemaakt die in de kerk tentoon gesteld zijn. Ter voorbereiding hiervan verzorgden Lambrechts en Baauw een gastles op De Schutsluis. Tijdens deze les maakten kinderen gedichten over het thema en gaven hun ideeŽn weer in (verf)tekeningen. Voor jonge kinderen ligt vrijheid soms in heel concrete zaken: een fijn bed, zodat je de vrijheid hebt om lekker te slapen of een gezond lijf, zodat je de vrijheid hebt om fijn te kunnen sporten. Of, zoals Boris zei: " Als je vrij bent, kun je wandelen."
Wesley had er een uitgesproken idee over:

 
			Vrijheid is fijn 
			vrijheid is goed
			Je hebt een eigen mening nodig
			Anders kan je niet veel
			[..]
			Vrijheid is mogen
			Vrijheid is blijheid
			Vrijheid is wat moet
			

Er wordt een speciaal boekje gemaakt waarin, naast een bijzonder verhaal van Teun Juk over het oorlogsverleden van Oldenzijl, ook gedichten van Hans Lambrechts en beeldende kunst van Dick Baauw zijn opgenomen. Bijzonder aan dit boekwerkje is dat daarin gedichten en tekeningen van enkele leerlingen van Be Schutsluis zijn opgenomen.

Omdat het thema ook voor andere kinderen belangrijk is, zijn de basisscholen in de gemeente Eemsmond speciaal uitgenodigd om de tentoonstelling te komen bezoeken. Alle kinderen van de bovenbouwgroepen krijgen van de organisatie een exemplaar van het boekje 'Verdrukking en Vrijheid', waarvan het eerste exemplaar op 23 april wordt gepresenteerd aan burgemeester Marijke van Beek, in een bijeenkomst in de kerk, speciaal voor kinderen en ouders van De Schutsluis. Op 3 mei is er een themabijeenkomst voor belangstellenden, met als titel "Verdrukking en Vrijheid". Teun Juk zal daar een korte lezing verzorgen, toegespitst op Oldenzijl in de Tweede Wereldoorlog. Verder zal Dick Baauw een toelichting geven op zijn verbeelding van het thema en Hans Lambrechts draagt voor uit eigen werk. Ook kinderen worden in de gelegenheid gesteld hun gedicht voor te lezen. Een en ander wordt omlijst met muziek.

 

terug naar overzicht