Stichting Nicolaaskerk wint Culturele Prijs Eemsmond 2011

De stichting Nicolaaskerk Oldenzijl heeft de Culturele Prijs 2011 van de gemeente Eemsmond ontvangen. De Commissie Culturele Prijs, die namens het college van burgemeester en wethouders de voordracht opstelt, waardeert het vele werk en de activiteiten die de stichting in en rond het l3de-eeuwse kerkje in het voorjaar van 2011 heeft georganiseerd. De prijs is ook toegekend omdat de stichting de OBS-Schutsluis, Het Hogeland College en dorpsbelangen Oldenzijl nauw bij de organisatie van evenementen heeft betrokken.
Tijdens de nieuwjaarreceptie van de gemeente Eemsmond op 3 januari ontvangt de Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl de Culturele prijs Eemsmond voor 2011

Nominatie Culturele Prijs 2011
Foto's van de uitreiking
8 december Ommelander Courant
9 december Dagblad van het Noorden

 

terug naar overzicht