Verbinding hoofdthema in Oldenzijl

De uitzending van De Noordmannen van RTV Noord 's morgens gecombineerd met het mooie weer, lokte veel mensen zondagmiddag naar Oldenzijl.
Sommige kwamen om de kerk te bekijken, maar ook kwam men voor muziek en een lezing van commissaris van de koningin Max van den Berg. De middag kende een wat ongemakkelijk begin omdat de muzikant die de 'hang' zou komen bespelen om onbekende redenen niet verscheen. Gelukkig waren daar Rudi en Helga Ephraim, die uit hun rijke muzikale repertoire een aantal nummers opdiepten en daarmee het gemis meer dan goedmaakten.

Vervolgens kreeg commissaris van de koningin Max van den Berg het woord. Hij opende zijn verhaal heel toepasselijk met dichtregels van Mirjam Janssen:

Zo wijd zijn hier de luchten,
dat men nergens heen kan vluchten.

Hij ging in op de relatie tussen natuur en cultuur, de relatie tussen gebouwen en landschap maar vooral op de verbinding daartussen. Ook de verbinding tussen mensen onderling was een terugkerend thema in zijn lezing. Aan de hand van een aantal voorbeelden, waarbij hij ook Oldenzijl roemde om de verbindende activiteiten, illustreerde hij op welke manieren die verbinding gevonden kan worden.
Hij eindigde zijn betoog met een paar laatste dichtregels, die tegelijkertijd een wens voor de toekomst inhielden:
Maar aangeland in de gehuchten,
zijn huisjes tegen de kerk gekropen
beschermd als onder moeders rokken

en wenste dorp en kerk toe dat zij nog lang met elkaar verbonden zullen zijn.

Daarna was de beurt aan John van de Rijdt op snaarkano. Een bijzonder, uniek instrument waarbij snaren over een kano zijn gespannen, zodat de boot als een enorme klankkast gaat functioneren. Al improviserend speelde hij samen met een cellist, een violist, een accordeonist en twee zangeressen. Hun muziek werd ter plekke gecreëerd in reactie op elkaar. De tonen vloeiden op sommige momenten bijzonder samen, vonden elkaar in de akoestiek van de kerk, soms versterkten ze elkaar, soms wrong het maar het bleef tot de laatste toon boeiend. De reacties nadien waren uiteenlopend, maar over één ding was men het roerend eens: dit optreden was een heel bijzondere, muzikale gebeurtenis van hoog niveau.

 

terug naar overzicht