Alfred van Hall - "Waarden van water"

Water als sectoraal beleidsveld, dat is hoe er lang tegen water en waterbeleid werd aangekeken. Met woorden van die strekking begon Alfred van Hall, schrijver, dichter en dijkgraaf, zijn verhaal. Hij legde uit hoe de veranderingen in de maatschappij ook een verschuiving te weeg brachten in de manier van denken over en omgaan met water. Werd water eerst vooral gezien als hard element in termen van marktwaarde en beheersbaarheid, later verschoof dat naar water dat ook als een duurzaam element beschouwd wordt, iets dat beheerd moet worden voor de na ons komende generaties. Op dit moment is er er een ontwikkeling gaande om water ook een ethisch/filosofische waarde toe te kennen. Water wordt zo een verbindende factor in de maatschappij, tussen bijvoorbeeld landschap, veiligheid, recreatie maar ook cultuur.

Vanuit deze gedachte maakte Van Hall de sprong naar zijn gedichten, waarin verbinding eveneens een belangrijk thema is. Hij las verschillende gedichten voor uit zijn bundel Schuilen onder woorden. De gedichten kregen des te meer betekenis omdat Van Hall ook het n en ander over de achtergrond ervan toelichtte. Na afloop bood Van Hall alle liefhebbers een dichtbundel aan.

Wij

door jou ben ik mij
door mij ben ik jij
jouw persoontje

door ons zijn wij wij
een stel, ver van
jullie en zij

wat ben ik liever:
hij of zij,
nee ik wil wij
want ik kan
alleen niet zijn

ik ben geen ik
maar wij

Van Hall schreef eerder de romans "Een schitterende mislukking", verhalen van huis De Valkenhof, "De Afspraak", over trouw zijn aan jezelf, "Verloren man", terugvechten door tranen heen, "Alexander, rollen op de dansvloer van het leven" en "Nolle", venster in de hemel. Recent publiceerde hij de dichtbundel "Schuilen onder woorden".

 

terug naar overzicht