Leaderproject Nicolaaskerk Oldenzijl
De Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl heeft een Leadersubsidie ontvangen voor groot onderhoud aan de Nicolaaskerk. Deze Leadersubsidie bestaat uit een bijdrage vanuit Europa, de provincie en de gemeente Eemsmond. Dankzij deze subsidie, bijdrages van RWE en Rabobank en giften van ‘Vrienden van de Nicolaaskerk’ kan de conditie van de kerk weer op peil worden gebracht. Beheersing van het vochtprobleem is het meest acute probleem waar het bestuur zich voor gesteld ziet. Daarom wordt rondom de kerk drainage aangebracht, wordt de fundering hersteld en worden ventilatieramen in de kerk aangebracht. De subsidie maakt het mogelijk om een nieuwe verwarming, een wc en een kleine keuken te realiseren. Het schilderen van de dakruiter zal eveneens deel uitmaken van de werkzaamheden. Verder wordt de ophanging van de luidklok hersteld en gelijktijdig wordt een opwind- en luidinstallatie aangebracht.
Klik hier voor de foto's van de resultaten van het Leaderproject.

 

28 januari 2011: Kerkpad aangelegd

Een lang gekoesterde wens was een mooi kerkpad met rode klinkers. Deze week heeft het bedrijf Jelte Koopman het pad aangelegd. Naast het pad komt op enkele plaatsen verlichting. Om de kerk beter toegankelijk te maken voor rolstoelen is het pad hellend aangelegd zodat het trapje voor de kerk niet meer nodig is.
Klik hier voor foto's.

18 januari 2011: Ventilatieramen geplaatst

Een van de grootste aandachtspunten in de Nicolaaskerk is het vocht in de muren. Eind 2009 is om die reden drainage rondom de kerk aangelegd in combinatie met schelpen. Uiteraard draagt ook de nieuw aangelegde cv-installatie bij aan de bestrijding van het vocht. Als laatste maatregel zijn vandaag 2 ventilatieramen aangebracht in de bestaande raampartijen. Een raam is geplaatst in de zuidgevel boven de gedenksteen en de andere in de noordgevel naast het koor. Beide ventilatieramen verbeteren de ventilatie in de kerk, waardoor het vocht nog beter kan worden afgevoerd. De komende 3 jaar wordt gevolgd in welke mate deze maatregelen het vochtprobleem oplossen. Eind vorig jaar is op een aantal plaatsen in de muren een eerste vochtmeting uitgevoerd. De ventilatieramen zijn in messing uitgevoerd. Het geelkleurige messing verkleurd in de loop van de tijd naar grijs en zal dan nauwelijks te onderscheiden zijn van het glas-in-lood in de raampartijen.
Klik hier voor foto's.

3 januari 2011: Gas en water worden aangesloten in de Nicolaaskerk

Ondanks de vorst worden op 3 januari gas en water aangesloten op de hoofdleidingen naast de weg. Daarvoor wordt met een speciale boorinrichting onder de gracht en de weg door geboord om de hoofdleidingen te bereiken. Uiteindelijk wordt alles aangesloten en worden de meters geplaatst. In de kerk kunnen nu de leidingen op de de meters worden aangesloten.
Klik hier voor foto's.

eind december 2010: Opruim- en schoonmaakwerkzaamheden in de kerk

Rond de kerstdagen zijn de verbouwingswerkzaamheden zover afgerond dat het orgel kan worden teruggeplaatst op de galerij (klik hier voor foto's) en de kerk kan worden schoongemaakt (klik hier voor foto's).

3 december 2010: Werkzaamheden in de kerk

Vanwege de vorst en sneeuwval deze week lag het werk aan leidingen en toegangspad stil. In de kerk heeft Ekema alle verwarmingsbuizen in de banken aangelegd. In de toilet-/keukenruimte vordert het werk. Plafonds zijn aangebracht en de muren zijn gestuct.
Klik hier voor foto's.

26 november 2010: Leidingen en pad

Deze week is het leidingwerk langs het toegangspad van de kerk aangebracht. Tegelijkertijd wordt het tegelpad zelf onderhanden genomen. Om de kerk toegankelijk te maken voor rolstoelen verdwijnt het trapje voor de kerk en wordt het pad hellend aangelegd.
Klik hier voor foto's.

19 november 2010: Er wordt weer geluid in Oldenzijl

Na lang wachten luidt de klok weer van de Nicolaaskerk. Laudy heeft het uurwerk en de nieuwe luidinstallatie geinstalleerd. Vanaf vandaag wordt weer elke dag, uitgezonderd op zondag om 12:00 uur stipt de klok geluid.
Klik hier voor foto's.

19 november 2010: Werkzaamheden in de kerk

Na de sloopwerkzaamheden begint de opbouw en inrichting van de ruimte. Regels voor gipsplaten zijn aangebracht. Het leidingenwerk is geinstalleerd. De nieuwe betonvloer is gestort en de gipsplaten worden aangebracht.
Klik hier voor foto's.

28 oktober 2010: Riolering aangelegd

Voor het nieuwe toilet is een aansluiting op de riolering nodig. De gemeente is verantwoordelijk voor de aansluiting op het hoofdriool. Daarvoor moet de straat opgebroken worden. De Oldenzijlsterweg was de gehele ochtend gestremd. Heel handig hebben de mannen van de gemeente een extra mantelbuis aangelegd voor gas en water. Daarom hoeft de weg niet een tweede keer opgebroken te worden.
Klik hier voor foto's.

14 oktober 2010: Sloopwerkzaamheden in de kerk gestart

De ruimte tegenover de consistorie, de verwarmingsruimte, wordt omgebouwd tot een keukenruimte en een toilet. De heteluchtverwarming is verwijderd en wordt vervangen door een cv-installatie op de zolder. De ruimte die daardoor vrijkomt wordt benut voor een keukenblok en een toilet.
Klik hier voor foto's.

7 juni 2010: Windhaan en wijzerplaat gerestaureerd

De windhaan is geheel gerestaureerd inclusief vervanging van de spil. De ladderhaken helemaal aan de top van de dakruiter vervangen. De onderbalk van de klokkenstoel is met lood bekleed. De wijzerplaat van de klok is geschilderd en de as gerestaureerd.
Klik hier voor foto's.

21 mei 2010: Schilderwerk dakruiter

Begonnen is met fase 2 van de werkzaamheden, namelijk het schilderen van de dakruiter. Voordat met de schilderwerkzaamheden kon worden begonnen is eerst een steiger gebouwd.
Uit de foto's blijkt dat het schilderwerk dringend nodig is. Aansluitend zal de ophanging van de kerkklok worden gerepareerd en wordt een luidinstallatie aangebracht. Over niet al te lange tijd zal de klok elke dag weer om 12 uur worden geluid, zoals dat generaties lang het geval is geweest.
Klik hier voor foto's.

29 november 2009: Aanbrengen zand en schelpen

Tot slot de aanvoer van grof zand van Pouw en het uitventen van de gewassen schelpen rond de kerk met een geconcentreerde Jelte op de bok, die geen moeite had met hellingen van meer dan 15%.
Als afscheiding tussen het schelpenpad en het gras wordt gedacht aan een metalen rand (cortenstaal) van ongeveer 20 cm hoog die met de boven kant vlak ligt met de schelpen.
De klus vanaf het weghalen van de klinkers, het graven van de sleuf, de restauratie van de fundering, het aanbrengen drainage en de hemelwaterafvoer, het aanvullen met zand en het afwerken met schelpen heeft een maand geduurd.
Alle werkzaamheden liepen voortreffelijk en dat is met name dankzij de goede voorbereiding door Tamme en de geweldige samenwerking tussen hem en Jelte
Klik hier voor foto's.

13 november 2009: Herstel fundering en aanleg drainage en regenwaterafvoer

De firma Boonstra heeft zich ingespannen om de [droge] dagen in de laatste twee weken zo goed mogelijk te benutten voor de reparaties aan de fundering. Er zijn aanzienlijk meer stenen vervangen dan eerst gepland was. Maar het resultaat is er dan ook naar, afgelopen maandag zijn de laatste stenen vervangen en gevoegd.
Inmiddels is door de firma Eemsmond uit Spijk de zogenaamde kofferdrain en het geotextiel aangelegd. Dat is het witte doek dat te zien is op de fotos. Geotextiel is waterdoorlatend maar laat weinig slib door. Ernaast ligt de hemelwaterafvoer.
In week 47 wordt de sleuf weer opgevuld met zand en schelpen en daarna maar kijken of er water uit de drain komt.
Klik hier voor foto's.

29 oktober 2009: Sleuf voor drainage en herstel fundering gegraven

Donderdag 29 oktober heeft Jelte Koopman de sleuf voor de drainage gegraven. Onder toeziend oog van de archeoloog en onder begeleiding van Marien Bügel. Als het voegwerk en herstel van de fundering uitgevoerd is, kunnen de drain en de buis voor hemelwaterafvoer (mocht dat in de toekomst toch noodzakelijk blijken te zijn), samen met grind en schelpen worden aangebracht. Het profiel van de sleuf is wat aangepast. De drainage komt iets verder uit de gevellijn te liggen zodat de ongeroerde vaste klei, die eigenlijk een deel van de fundering is, onberoerd blijft.
Tijdens de graafwerkzaamheden troffen we een aantal beenderen aan die op enkele plaatsen vlak tegen de noordgevel van de kerk lagen, vermoedelijk daar herbegraven na het grondwerk tijdens de restauratie van 1950. We hebben ze opnieuw op twee plaatsen (ligt goed vast met foto's) vlak tegen de funderingsmuur herbegraven. Bij het graven van de sleuf naar de gracht aan de koorzijde stuitten we op een schedel van vermoedelijk een compleet skelet. Het lag voldoende diep, zodat we zijn/haar rust niet hoefden te verstoren. De archeoloog had een wat saaie dag want er viel niet veel bijzonders te zien.
Klik hier voor foto's.

24 oktober 2009: Aanvang werkzaamheden fundering

Zaterdag 24 oktober zijn vrijwilligers begonnen met de werkzaamheden aan de fundering van de Nicolaaskerk. Zij hebben alle stenen uit het klinkerpaadje rondom de kerk verwijderd en afgevoerd.
De muren van de Nicolaaskerk zijn erg vochtig doordat aan de buitenzijde(regen)water opspat. Daarom wordt er nieuwe drainage aangebracht en wordt de drainagesleuf gevuld met grind en schelpen. Tegelijkertijd worden de fundering en de onderzijde van de muren opnieuw gevoegd en kapotte stenen vervangen. Na een paar jaar moet blijken of deze maatregel het vochtprobleem in de kerk oplost.
De Stichting Nicolaaskerk heeft onder andere voor deze werkzaamheden een Leadersubsidie gekregen.
Klik hier voor foto's.