Landmerkenproject Nicolaaskerk Oldenzijl
Het project 'Landmerken' is een samenwerkingsproject van Het Groninger Landschap en de Stichting Oude Groninger Kerken en ging in juni 2009 van start. Een jaar daarvoor was een subsidie uit het Waddenfonds verkregen. De betrokken gemeenten dragen eveneens bij. De kerken van Oosternieland en Oldenzijl maken deel uit van dit project. Het project wil een bijdrage leveren aan de instandhouding en versterking van het historische en hedendaagse cultuurlandschap van de Wadden. Met de uitvoering van 'Landmerken' wordt de relatie tussen kerkgebouwen, kerkhoven en omringend landschap hersteld en versterkt. Dit draagt bij aan de identiteit van het waddenlandschap. Het project omvat onder meer herstel van kerkhoven en kerkenpaden, realisatie van voorzieningen in kerken, ontwikkeling van wandelroutes rondom kerken en productie van toeristisch materiaal. Het gaat om acht plekken langs de Waddenkust, Hornhuizen, Wierhuizen, Breede, Uitwierde, Termunten, Finsterwolde, Nieuw Beerta en dus ook Oosternieland en Oldenzijl.

Een lang gekoesterde wens is een mooi kerkpad met rode klinkers rondom het oude kerkhof. Dankzij de subsidie van Landmerken kan deze wens gerealiseerd worden.
Klik hier voor de foto's van de resultaten van het project Landmerken.

 

12 augustus 2012: Plaatsen informatiebord

Ter afronding van dit project is bij de ingang van het kerkhof een mooi houten informatiepaneel geplaatst. Op de achterkant van dit paneel vindt u informatie over het Landmerkproject voor de locatie Oosternieland en Oldenzijl.
Klik hier voor de foto's.

1 mei 2012: Uitbaggeren gracht

De gracht langs de weg kon snel worden gebaggerd. Dat ging anders met het gedeelte tussen de school en de ker. De kleine kraan liep regelmatig vast en moest er zelfs uitgetrokken worden. Platen, die van elders moesten worden aangevoerd, brachten uitkomst.
Klik hier voor de foto's en hier voor het artikel in de Ommelander Courant.

18 april 2012: Voorbereidende snoeiwerkzaamheden t.b.v. opschonen en uitbaggeren gracht

En van de (laatste) onderdelen van het project Landmerken is het uitbaggeren van de gracht om de kerk. De snoei- en baggerwerkzaamheden worden door Stichting Landschapsbeheer Groningen uitgevoerd.
Het voorbereidende snoeiwerk is op 18 april verricht. Het baggeren zelf vindt plaats op 1 mei a.s. (met een uitloop naar 2 mei). Het gedeelte van de gracht, dat grenst aan het land van Klaas en Gea, zal in het najaar worden gebaggerd, als het graan weer van het land is.
Klik hier voor foto's.

10 december 2011: Het pad ligt er bijna in

Ondanks de vele regen van de afgelopen dagen ligt het klinkerwerk er op enkele strekkende meters in. Vanwege de slechte weersomstandigheden wordt er door "de jongens" op zaterdag doorgewerkt. Hulde hier voor.
Klik klik voor foto's

2 december 2011: Het cunet ligt gereed voor de klinkers

Ondanks de regen van de afgelopen dagen ligt het cunet geheel klaar. Het leggen van de klinkers kan beginnen.
Klik hier voor foto's

25 november 2011: Aanleggen cunet voor het nieuwe kerkpad

In Oldenzijl is men momenteel druk bezig met het verharden van het pad om de kerk. Het heeft even geduurd voordat het werk kon beginnen maar afgelopen maandag is het bedrijf Scholtens Straat en Groen voortvarend aan het werk gegaan. Het deel van het pad dat direct toegang tot de kerk geeft, werd al aangepakt in het kader van een Leaderproject. Als het pad klaar is, kan men met droge voeten om de hele kerk lopen en de fraaie Nicolaaskerk van alle kanten bewonderen.
Klik hier voor foto's